Tisíce rokov zelených striech

Zelené strechy, živé strechy, vegetačné strechy alebo eko-strechy nie sú vynálezom modernej doby, ale existujú už tisíce rokov. Za prvú známu zelenú sú považované Semiramidine visuté záhrady ešte z čias dávneho Babylonu. Tento skvost sa právom označuje za jeden zo siedmich divov sveta. V Európe sa stali vegetačné strechy populárnymi najmä v dôsledku ich rozmachu na území severských krajín. Používali sa predovšetkým za účelom izolácie domov.

Zeleň v meste

Moderné mestá sú zvyčajne plné betónových a iných zastavaných štruktúr, medzi ktorými nemá príroda dostatočný priestor. Spôsob, ako navrátiť mestu jeho stratenú rovnováhu, je realizácia zelených striech, ktoré obsahujú živé rastliny. Tento inovatívny prístup v oblasti stavebníctva s ohľadom na životné prostredie, sa stretáva z čo raz väčším záujmom.

Ako fungujú zelené strechy?

Živá zelená strecha umožňuje rast vegetácie. Takáto strecha pozostáva z komponentov, ako je hydroizolačná vrstva, koreňová bariéra, drenážny systém a rastové médium pre rastliny. Zelené strechy sa dajú pomerne ľahko stavať a môžu byť namontované na väčšinu budov s relatívne plochou strechou. Najideálnejší je sklon menej ako 20 až 30 stupňov, ale nie je problém ich zrealizovať až do sklonu 60 stupňov. Strecha musí byť schopná uniesť váhu celej záhrady. Nejde iba o suchú váhu, ale aj o dodatočnú hmotnosť zrážok, alebo zavlažovacích aktivít. Ak keď väčšina striech by mala byť schopná odolať, odporúča sa vykonanie odborného prieskumu a posúdenie statika.

Údržba zelenej strechy

Údržba zelenej strechy sa nijako nelíši od udržiavania bežnej záhrady. Extenzívne zelené strechy sa ľahšie udržiavajú v porovnaní s intenzívnymi strechami, ale všetky potrebujú odstrániť burinu. Preto je dôležité zabezpečiť bezpečný a ľahký prístup k streche.

Zelené strechy - Šetria energiu

Konvenčné strechy sú zdrojom veľkých tepelných strát budov v zime a tepelných ziskov v lete. Nakoľko zelené strechy pomáhajú izolovať budovy, automaticky znižujú energetickú náročnosť budov a súvisiace náklady energií na vykurovanie a chladenie.

Zelené strechy - Znižujú odtok dažďovej vody

Dažďová voda je uložená v substráte zelenej strechy a je využívaná rastlinami, ktoré ju vstrebávajú. Následne ju uvoľňujú do atmosféry ako vodnú paru. Akékoľvek malé množstvo dažďovej vody, ktorú neabsorbujú rastliny sa zo strechy prirodzene odvádza. V prípade, že dažďová voda preteká, zelená strecha znižuje a spomaľuje jej tok.

Zelené strechy - Pomáhajú znižovať efekt mestských tepelných ostrovov

K efektu mestského tepelného ostrova dochádza, keď sa teploty v mestách zvyšujú viac ako v okolitých vidieckych oblastiach. Tento rozdiel je spôsobený nízkou mierou vegetácie v mestách a prítomnosťou veľkého množstva betónových a iných nepriepustných materiálov, ktoré počas leta vyžarujú množstvo slnečného tepla. Mestské tepelné ostrovy majú nielen negatívny vplyv na ľudí, ktorí v nich žijú, ale zvyšujú aj náklady na chladenie budov. Takéto výrazné zvýšenie teploty ovplyvňuje aj množstvo zrážok v meste a jeho okolí. Vegetatívne strechy pomáhajú redukovať teplo a ochladiť vzduch, pretože rastliny zadržiavajú rosu, ktorá sa vyparuje. Taktiež absorbujú slnečné svetlo, ktoré by sa inak premenilo na teplo.

Zelené strechy - Sú skvelým miestom pre záhrady alebo mestské farmy

Nevyužitý priestor strechy môže slúžiť aj ako záhrada. Veľa reštaurácií s obľubou pestuje vlastné produkty na streche a využíva tak najčerstvejšie ingrediencie, ktoré má priamo na dosah.

Zelené strechy - Vnášajú prírodu do mesta

Na rozdiel od vidieckych oblastí, v mestách chýba prirodzené prostredie pre voľne žijúce zvieratá. Vegetatívne strechy poskytujú vhodné podmienky pre vtáky a hmyz a pôsobia ako„stepné biotopy“. Zelené strechy nemusia byť len trávnikového typu, ale môžu obsahovať kríky, či dokonca stromy. Existujú aj biodiverzitné alebo hnedé strechy obsahujúce piesok, kamene a špecifické rastliny, ktoré priťahujú iné druhy fauny.

Zelené strechy - Sú estetické a prirodzene krásne

Zelené strechy dodávajú mestu vzhľad prirodzeného prostredia, vnášajú do neho život, farby a prirodzenú krásu. Pôsobia vzdušným dojmom a nerušia.

Zelené strechy - Zlepšujú kvalitu vzduchu

Rastliny na zelených strechách a iných povrchoch, môžu zachytávať znečisťujúce látky z ovzdušia a odfiltrovať plyny zo vzduchu, ktoré by mohli byť toxické pre životné prostredie a ľudské zdravie. Zelené strechy dokážu výrazne znížiť prach, pevné častice a smog v ovzduší. Pomáhajú regulovať teplotu budov aj celej mestskej oblasti, čím znižujú spotrebu energie a celkové množstvo znečisťujúcich látok generovaných elektrárňami vrátane emisií skleníkových plynov.

Zelené strechy - Zväčšujú využiteľné priestory v mestách bez toho, aby zvyšovali uhlíkovú stopu

Zelené strechy môžu využiť akékoľvek atypické či nevyužité priestory budovy a poskytnúť nové možnosti pre komunitu / rekreačné a relaxačné priestory, parky, záhrady, výstavné plochy alebo terasy reštaurácií.

zdroj: www.stresnazahrada.eu

Späť na zoznam článkov