Omietkové fasády a príslušenstvo Kreisel

Našou prioritou je poskytnúť zákazníkovi moderný produkt, ktorý spĺňa požiadavky európskych noriem. Všetky výrobky sú dôkladne a dôkladne skontrolované v každej fáze ich prípravy. Robia to certifikované laboratóriá umiestnené v každej továrni KREISEL.

Medzi najdôležitejšie produkty patria lepidlá na dlaždice, vonkajšie a vnútorné omietky, výrobky zo sadry a nátery, základné nátery, murovacie a omietkové malty, ako aj izolačné systémy (na polystyréne a vlne) a podlahové krytiny.

Kvalitu našich výrobkov potvrdzuje množstvo certifikátov. Našou základnou prioritou aj naďalej ostáva orientácia na zákazníka, jeho potreby a požiadavky. Spoločnosť Kreisel Slovensko s.r.o. so sídlom v Lozorne, v západnej časti Slovenska, 23 km od Bratislavy patri medzi významných výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí na slovenskom trhu.

Na slovenskom stavebnom trhu pôsobí už 20 rokov (1999), najprv ako spoločnosť HASIT Slovakia s.r.o. a od januára 2019 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na Kreisel Slovensko s.r.o. Tento krok bol vyústením organizačných zmien v skupine FIXIT GRUPPE.

www.kreisel.sk