Komínové systémy Leier

Komínové systémy Leier využívajú najmodernejšiu technológiu, aby zabezpečili znižovanie energetickej náročnosti pri vykurovaní. Dokážu zužitkovať podstatne väčšiu časť energie obsiahnutej v palive, čo má za následok menšie množstvo, ale hlavne nižšiu teplotu spalín, ktoré prúdia do komína. Vytvorená para zo spalín v komíne skondenzuje a v mnohých prípadoch sa z nej stáva až agresívna kyselina. Keramické vložky používané v komínoch Leier vykazujú dlhodobú odolnosť voči týmto agresívnym látkam.

Izolované komínové systémy Leier vďaka tomu poskytujú to najlepšie riešenie odvodu spalín na dlhú dobu. Okrem toho umožňujú pripojenie širokej škály vykurovacích zariadení a tiež dokážu zabezpečiť vzduch potrebný pre spaľovanie cez komínovú hlavicu z exteriéru. Vykurovanie je tým bezpečné a úsporné. 

Výhody komínov Leier:

  • spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce z príslušných noriem
  • vyrobené z prírodných materiálov
  • odolné proti vlhkosti a kyselinám
  • riešenie pre všetky druhy palív
  • jednoduchá a rýchla montáž
  • komín možno zhotoviť aj s vetracou šachtou

www.leier.sk