Ploché strechy a príslušenstvo Sika

Spoločnosť Sika má viac ako 50 ročnú tradíciu výroby strešných systémov. Pri výrobe používa najmodernejšie technológie. V súčasnosti pôsobí vo viac ako 70 krajinách, čo umožňuje prinášať zákazníkom a ich klientom nielen osvedčené strešné produkty, ale tiež dodatočné služby, ako napríklad výpočet zaťaženia vetrom, aplikačné školenia, CAD dokumentáciu a technické konzultácie, záruky atď.

Spoločnosť Sika je jediným dodávateľom celkovej ponuky materiálov používaných na tesnenie, tmelenie, zastrešenie, tlmenie, vystužovanie a ochranu pre všetky typy budov a inžinierskych stavieb. Vďaka tomu je najkomplexnejším a najkompetentnejším dodávateľom pre nové konštrukcie alebo rekonštrukčné projekty.


    www.sika.sk