Fotovoltaické panely

Spoločnosť Elvosolar, a.s. ponúka komplexné služby a inovatívne riešenia v rámci optimalizácie spotreby elektrickej energie a v oblasti výroby energií z obnoviteľných zdrojov. Základnými piliermi spokojnosti našich zákazníkov je naša spoľahlivosť, odbornosť, ekonomická efektívnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Naši kľúčoví zákazníci pochádzajú zo súkromného aj verejného sektora, kde ponúkame nad rámec realizácií opatrení prinášajúcich úspory nákladov, vzdialenej správy zariadení a služby komplexného energetického auditu aj prípravu projektovej dokumentácie na mieru, realizáciu komplexného energetického projektu, vybudovanie a servis prevádzok a zariadení, monitoring a údržbu energetických zariadení.

www.elvosolar.sk

SLUŽBY

 • Výstavba fotovoltickej elektrárne na kľúč
 • on-grid strešné a poľné riešenia (až desiatky MWp)
 • hybridné/ostrovné riešenia (až stovky kWp / MWh)
   
 • Výstavba fototermickej elektrárne na kľúč
 • Riešenia pre dodávku teplej vody do rezidenčnej alebo priemyselnej budovy
 • doplnkové riešenie dodávky tepla
 • riešenia výroby tepla pre technológie sušenia,
 • Štúdie uskutočniteľnosti doplnkového zdroja
 • Financovanie
 • Zmluvne zabezpečený servis a správa zdroj
 • prevádzka a údržba zariadení s komplexným servisom
 • vzdialený monitoring s pripojením na dispečing
 • povinné revízie podľa platných zákonov a technických noriem
 • diagnostika výroby, zaznamenávanie a odstraňovanie porúch, reporting